Aktualitātes

Filtrēt:
Visi
Atradņu noma
Izsoles
Minerālie materiāli
Interesanti

"LVM Zemes dzīles” saņēmusi ražošanas procesa kontroles sertifikātu nākamjiem 3 gadiem

Lai “LVM Zemes dzīles” nepārtraukti apliecinātu kompetenci minerālo materiālu un to maisījumu ražošanas jomā, aizvadītā gada novembrī AS “Latvijas valsts meži” (LVM) apsaimniekotajās derīgo izrakteņu ieguves vietās norisinājās minerālo materiālu ražošanas procesa kontroles pārsertifikācijas audits. Sertifikāts apliecina, ka “LVM Zemes dzīles” nodrošina augstu minerālo materiālu kvalitāti, ievērojot vides aizsardzības un darba drošības noteikumus.

Lasīt vairāk

“LVM Zemes dzīles” laboratorijā veikta akreditācijas uzraudzības un sfēras paplašināšanas vizīte

Šī gada oktobrī valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" veica “LVM Zemes dzīles” minerālo materiālu testēšanas un pētniecības laboratorijas akreditācijas uzraudzību un akreditētās sfēras paplašināšanu.

Lasīt vairāk

LVM meklē sadarbības partnerus tirgus nomas maksas novērtējumu veikšanai derīgo izrakteņu ieguves vietām

“LVM Zemes dzīles” apsaimniekošanā ir vairāk nekā 180 aktīvas smilts, smilts-grants, kūdras un māla derīgo izrakteņu ieguves vietas, daļā no tām ir noslēgti nomas līgumi ar uzņēmumiem, līgumos paredzot tiesības iegūt derīgos izrakteņus, piemēram, kūdru, smilti–granti, kaļķakmeni, mālu. Lielākā daļa no iznomātajām teritorijām paredz tiesības iegūt kūdru.

Lasīt vairāk

Zemkopības ministrijas darbinieki iepazīstas ar LVM derīgo izrakteņu ieguves un apsaimniekošanas procesiem

Pēc Zemkopības ministrijas (ZM) uzdevuma, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) pagājušajā gadā pasūtīja ZM valdījumā esošo zemes dzīļu resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas plāna izstrādi. Publiska iepirkuma procedūras rezultātā tiesības izstrādāt plānu ieguva SIA “Ernst&Young Baltic”.

Lasīt vairāk