Aktualitātes

Filtrēt:
Visi
Atradņu noma
Izsoles
Minerālie materiāli
Interesanti

LVM meklē sadarbības partnerus tirgus nomas maksas novērtējumu veikšanai derīgo izrakteņu ieguves vietām

“LVM Zemes dzīles” apsaimniekošanā ir vairāk nekā 180 aktīvas smilts, smilts-grants, kūdras un māla derīgo izrakteņu ieguves vietas, daļā no tām ir noslēgti nomas līgumi ar uzņēmumiem, līgumos paredzot tiesības iegūt derīgos izrakteņus, piemēram, kūdru, smilti–granti, kaļķakmeni, mālu. Lielākā daļa no iznomātajām teritorijām paredz tiesības iegūt kūdru.

Lasīt vairāk

Zemkopības ministrijas darbinieki iepazīstas ar LVM derīgo izrakteņu ieguves un apsaimniekošanas procesiem

Pēc Zemkopības ministrijas (ZM) uzdevuma, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) pagājušajā gadā pasūtīja ZM valdījumā esošo zemes dzīļu resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas plāna izstrādi. Publiska iepirkuma procedūras rezultātā tiesības izstrādāt plānu ieguva SIA “Ernst&Young Baltic”.

Lasīt vairāk

"LVM Zemes dzīles" attīsta minerālo materiālu ieguves tīklu

“LVM Zemes dzīles” turpina aktīvi sekot līdzi būvniecības nozares aktualitātēm, publiskā un privātā sektora iepirkumiem, lai caur minerālo materiālu piedāvājumu un pieejamību nodrošinātu Latvijas sabiedrībai nozīmīgu objektu realizāciju.

Lasīt vairāk

Karjeros peldēt ir bīstami

Vasarā iedzīvotāju vēlme pēc atpūtas ūdens tuvumā pieaug, tomēr AS “Latvijas valsts meži” (LVM) atgādina, ka karjeri jeb derīgo izrakteņu ieguves vietas nav piemērotas peldēšanai vai atpūtas pasākumu rīkošanai dabā.

Lasīt vairāk

LVM meklē vēsturisko un degradēto purvu lietderīgas izmantošanas iespējas

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) pārvaldībā ir purvu teritorijas, kurās notiek kūdras ieguve un tādas, kurās dažādu apsvērumu dēļ kūdras ieguve nenotiek. Lai atrastu labākos un lietderīgākos zemes platību izmantošanas veidus un paaugstinātu zemju izmantošanas lietderību, LVM ir uzsākusi vēsturisko kūdras ieguves vietu un degradēto purvu apzināšanas procesu.

Lasīt vairāk

LVM turpina diskusijas par publiskas personas zemes nomas maksas noteikšanas derīgo izrakteņu ieguves teritorijām metodiku

Turpinot diskusiju ciklu ar ieinteresētajām pusēm, 26. jūnijā Zemkopības ministrijā AS “Latvijas valsts meži” (LVM) tikās ar Latvijas kūdras asociācijas, Latvijas darba devēju konfederācijas, ministriju un Latvijas Īpašumu Vērtētāju asociācijas pārstāvjiem.

Lasīt vairāk