Aktualitātes

Filtrēt:
Visi
Ieguves vietu noma
Minerālie materiāli

Rekultivēta AS “Latvijas valsts meži” derīgo izrakteņu ieguves vieta “Rempji”

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) pabeigusi derīgo izrakteņu ieguves vietas “Rempji” rekultivāciju, sagatavojot vietu apmežošanai un atgriežot teritoriju mežsaimnieciskajā apritē. Rekultivācijas darbu ietvaros ir veikta nogāžu un teritorijas izlīdzināšana, veikti planēšanas darbi 3,87 ha platībā, kā arī sakārtota infrastruktūra – demontētas robežzīmes, vārti un informatīvās zīmes.

Lasīt vairāk

Kas notiek kūdras ieguves vietās ziemas periodā?

Kūdra ir nozīmīgs resurss daudzām nozarēm, tostarp mežsaimniecībai – kūdras substrāts nepieciešams meža koku stādiņu audzēšanai, pirms tie tiek iestādīti mežā. Atbildīgi apsaimniekojot zemes dzīļu resursus, “LVM Zemes dzīles” iznomā kūdras atradnes 16,8 tūkstošu hektāru platībā, kurās ieguvi veic nomnieki.

Lasīt vairāk

"LVM Zemes dzīles” saņēmusi ražošanas procesa kontroles sertifikātu nākamjiem 3 gadiem

Lai “LVM Zemes dzīles” nepārtraukti apliecinātu kompetenci minerālo materiālu un to maisījumu ražošanas jomā, aizvadītā gada novembrī AS “Latvijas valsts meži” (LVM) apsaimniekotajās derīgo izrakteņu ieguves vietās norisinājās minerālo materiālu ražošanas procesa kontroles pārsertifikācijas audits. Sertifikāts apliecina, ka “LVM Zemes dzīles” nodrošina augstu minerālo materiālu kvalitāti, ievērojot vides aizsardzības un darba drošības noteikumus.

Lasīt vairāk