about-us

AS "Latvijas valsts meži" - LVM Zemes dzīles

Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži” (LVM) dibināta 1999. gada oktobrī. Esam atbildīgs Latvijas sabiedrības loceklis, kas īsteno šo atbildību vairākās jomās atbilstoši sabiedrības interesēm, mūsu tautas tradīcijām un ciešajām saiknēm ar mežu. Līdztekus mežsaimniecībai LVM sniedz medību un rekreācijas pakalpojumus, ražo selekcionētas sēklas un stādus, piedāvā tirgū zemes dzīļu resursus: smilti, granti un kūdru.  

 

2017. gada janvārī tiek izveidota AS "Latvijas valsts meži" struktūrvienība LVM Zemes dzīles, kas administrē minerālo materiālu ieguvi, ražošanu un pārdošanu aptuveni 150 derīgo izrakteņu ieguves vietās.

 

LVM zemes dzīles visā Latvijas teritorijā nodrošina pieeju augstvērtīgiem un kvalitatīviem minerālajiem materiāliem un to maisījumiem. Atradņu izveides vietas ir rūpīgi izvēlētas, lai līdzsvarotu uzņēmuma saimnieciskās un tautsaimniecības vajadzības pēc minerālajiem materiāliem un to maisījumiem, neradot vides apdraudējumu. Uzņēmums rūpējas par produktu atbilstību kvalitātes standartiem tādēļ minerālo materiālu un to maisījumu ražošanas process atbilst starptautiski atzītiem standartiem.

 

Vērtības

about-us

Ilgtspēja

 

Plānojam un veicam ilgtermiņa derīgo izrakteņu ieguves vietu tīkla attīstību un apsaimniekošanu, lai nodrošinātu gan uzņēmuma, gan tautsaimniecības pieprasījumu pēc minerālajiem materiāliem un derīgajiem izrakteņiem.

 

about-us

Stabilitāte

Esam uzticams sadarbības partneris - pildām ko apsolām. Mēs nodrošinām saprotamus sadarbības principus mūsu pircējiem šodien un ilgtermiņā, nodrošinām  paredzamu un stabilu cenu politiku

about-us

Pieejamība

Mēs esam profesionāļi tajā, ko darām un spējam palīdzēt mūsu pircējiem un sadarbības partneriem rast labāko risinājumu viņu vajadzībām. Produktīvas un ētiskas darba attiecības, pārredzams un atsaucīgs dialogs

about-us

Kvalitāte

Mūsu goda lieta nodrošināt mūsu produktu un procesu kvalitātes kontroli, lai minimizētu mūsu pircēju riskus un maksimizētu produktu un pakalpojumu atbilstību augstākajiem kvalitātes kritērijiem

about-us

Sadarbība

Atbalsts, cilvēcīgums un dzīvesprieks – mūsu vērtības ikdienas komunikācijā. Esam laipni un atvērti labāko risinājumu meklēšanā, iedziļinoties klienta vajadzībās.

Izpildām ko apsolām.

 

about-us

Inovācija

Kļūstam aizvien pieejamāki mūsu pircējiem un attīstām produktus ar augstu pievienoto vērtību, vienlaikus rūpējoties par vidi. Mēs rokam dziļāk, lai piedāvātu inovatīvu produktus

 

60 miljoni iemeslu izmantot kūdru

about-us

Kudra paraugs5 02