about-us

AS Latvijas valsts meži - LVM Zemes dzīles

Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži” (LVM) dibināta 1999. gada oktobrī. Esam atbildīgs Latvijas sabiedrības loceklis, kas īsteno šo atbildību vairākās jomās atbilstoši sabiedrības interesēm, mūsu tautas tradīcijām un ciešajām saiknēm ar mežu. Līdztekus mežsaimniecībai LVM sniedz medību un rekreācijas pakalpojumus, ražo selekcionētas sēklas un stādus, piedāvā tirgū zemes dzīļu resursus: smilti, granti, kūdru.  

2017.gada janvārī tiek izveidota AS Latvijas valsts meži struktūrvienība LVM Zemes dzīles, kas administrē minerālo materiālu ieguvi, ražošanu un pārdošanu aptuveni 150 derīgo izrakteņu ieguves vietās.

LVM zemes dzīles visā Latvijas teritorijā nodrošina pieeju augstvērtīgiem un kvalitatīviem minerālajiem materiāliem un to maisījumiem. Atradņu izveides vietas ir rūpīgi izvēlētas, lai līdzsvarotu uzņēmuma saimnieciskās un tautsaimniecības vajadzības pēc minerālajiem materiāliem un to maisījumiem, neradot vides apdraudējumu. Uzņēmums rūpējas par produktu atbilstību kvalitātes standartiem tādēļ minerālo materiālu un to maisījumu ražošanas process atbilst starptautiski atzītiem standartiem.

 

Vērtības

about-us

Ilgtspēja

Plānojam un veicam ilgtermiņa derīgo izrakteņu ieguves vietu tīkla attīstību un apsaimniekošanu, lai nodrošinātu gan uzņēmuma, gan tautsaimniecības pieprasījumu pēc minerālajiem materiāliem un derīgajiem izrakteņiem.

about-us

Stabilitāte

Esam uzticams sadarbības partneris - pildām ko apsolām. Mēs nodrošinām saprotamus sadarbības principus mūsu pircējiem šodien un ilgtermiņā, nodrošinām  paredzamu un stabilu cenu politiku

about-us

Piejamība

Mēs esam profesionāļi tajā, ko darām un spējam palīdzēt mūsu pircējiem un sadarbības partneriem rast labāko risinājumu viņu vajadzībām. Produktīvas un ētiskas darba attiecības, pārredzams un atsaucīgs dialogs

about-us

Kvalitāte

Mūsu goda lieta nodrošināt mūsu produktu un procesu kvalitātes kontroli, lai minimizētu mūsu pircēju riskus un maksimizētu produktu un pakalpojumu atbilstību augstākajiem kvalitātes kritērijiem

about-us

Sadarbība

Atbalsts, cilvēcīgums un dzīvesprieks – mūsu vērtības ikdienas komunikācijā. Esam laipni un atvērti labāko risinājumu meklēšanā, iedziļinoties klienta vajadzībās.

Izpildām ko apsolām.

 

about-us

Inovācija

Kļūstam aizvien pieejamāki mūsu pircējiem un attīstām produktus ar augstu pievienoto vērtību, vienlaikus rūpējoties par vidi. Mēs rokam dziļāk, lai piedāvātu inovatīvu produktus

 

about-us

Cienījamie klienti un sadarbības partneri!

 

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) ar vislielāko atbildību rūpējas par klientu, sadarbības partneru un darbinieku veselību un drošību. Lai izvairītos no saslimšanas un Covid-19 vīrusa izplatības, plānojam un ievērojam nepieciešamos drošības un piesardzības pasākumus.

Esam atcēluši visus plānotos publiskos pasākumus, mācības un citas aktivitātes, kā arī

maksimāli ierobežojam klātienes saskarsmes nepieciešamību. Apzināmies, ka komunikācija ārkārtas situācijā ir izšķiroši nozīmīga, tāpēc aicinām:

 • saziņai izmantot telefonu, e-pastu, Sadarbības partneru portālu, respektējot, ka arī daļa LVM darbinieku strādā attālināti;
 • dokumentu apritei izmantot elektroniskos komunikācijas līdzekļus un dokumentu parakstīšanu turpmāk nodrošināt ar drošu elektronisku parakstu, tādējādi mazinot riskus, bet vienlaikus uzlabojot dokumentu aprites ātrumu.
 • Informējam, ka turpina darbu LVM klientu centri Rīgā un reģionos, apmeklētājiem pieejamas uzņēmuma tūrisma un rekreācijas vietas un strādā LVM tirdzniecības laukumi.

  Vēlamies uzsvērt, ka LVM  turpina pildīt visas uzņēmuma noslēgtās līgumsaistības gan ar LVM klientiem attiecībā uz uzņēmuma produkcijas piegādi, gan LVM piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem.

  No LVM puses sazināmies ar uzņēmuma klientiem un pakalpojumu sniedzējiem, lai uzklausītu, izvērtētu un izprastu ārkārtas situācijas ietekmi uz konkrētā līgumpartnera saimniecisko darbību, iespējamām izmaiņām darba organizācijā.

  Aicinām arī sadarbības partnerus nekavējoties sazināties ar kontaktpersonu LVM, ja saredzat apdraudējumu savstarpējo līgumsaistību izpildei.

  Roberts Strīpnieks,

  AS “Latvijas valsts meži” prezidents