Kontakti

 

Uzņēmuma rekvizīti

AS “Latvijas valsts meži”,

Vaiņodes iela 1, Rīga, LV –1004

Tālrunis 67610015

Vienotais reģ.nr. 40003466281

E-pasts: zemesdziles@lvm.lv

AS “SEB banka”, bankas kods: UNLALV2X

konts  LV10 UNLA 0003 0304 6754 4

AS „Swedbank”, bankas kods: HABALV22

konts: LV82 HABA 0001 4070 5213 3

AS “Citadele banka”, bankas kods: PARXLV22

konts: LV64 PARX 0000 3804 1101 6

AS „Luminor Bank”, bankas kods: RIKOLV2X

konts: LV58 RIKO 0002 0131 6131 1

Kontakti - pārdošanas un nomas jautājumu pārstāvji.

Vidzeme

Agnese Cīrule

29335178

a.cirule@lvm.lv

Latgale

Egita Strode

26132262

e.strode@lvm.lv

Latgale

Zigrīda Balode

29375486

z.balode@lvm.lv

Kurzeme

Gaļina Rēdere

26563202

g.redere@lvm.lv

Zemgale

Jānis Samušs

22338854

j.samuss@lvm.lv

Purvu rekultivācija

Dārta Amelija Pūliņa

26536627

d.pulina@lvm.lv

Purvu apsekojumi

Maija Leja

26566362

m.leja@lvm.lv

Nomas līgumi

Gints Jubelis

29470770

g.jubelis@lvm.lv

Laboratorija:

Mobilais tālrunis 29435674

E-pasta adrese: laboratorija@lvm.lv

Adrese: Rīgas iela 111, Salaspils,

Salaspils novads, LV-2169, Latvija

Piebraukšana no Imanta Ieviņa ielas.

Norādes šeit

Atradņu noma:

Jautājumu gadījumā sazināties pa

epastu - zemesdziles@lvm.lv