Atradņu noma

Kūdras purvi ir viena no Latvijas bagātībām, kas aizņem vairāk kā 10 % no valsts teritorijas. Vairāk kā pusi no valstij piederošajiem kūdras purviem apsaimnieko AS "Latvijas valsts meži". Uzņēmuma mērķis ir veicināt valdījumā un īpašumā esošās zemes efektīvu izmantošanu - kūdras resursu ieguvi, iesaistot konkursā iespējami plašu zemes dzīļu izmantotāju loku un nodrošinot to brīvu konkurenci. LVM Zemes dzīles īpašu uzmanību pievērš degradētu kūdras purvu izstrādei ievērojot ilgtspējīgas apsaimniekošanas principus, nodrošinot izstrādāto kūdras ieguves vietu rekultivāciju.

LVM iesaka

Jaunumi nozarē:

Paziņojums par kūdras ieguves kūdras atradnē “Garais purvs” un pievedceļa “Garā kūdras purva ceļš” izbūves ietekmes uz vidi novērtējuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Lasīt vairāk

Kas notiek kūdras ieguves vietās ziemas periodā?

Lasīt vairāk

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma kūdras ieguvei atradne “Gairais purvs” iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Lasīt vairāk

Paziņojums par paredzētās darbības “Kūdras ieguve īpašuma “Pleces purvs” daļā “Pleces purvs papildizpēte” Aizputes pagastā Dienvidkurzemes novadā” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Lasīt vairāk

Jautājumu gadījumā sazināties pa epastu - zemesdziles@lvm.lv