Atradņu noma

Kūdras purvi ir viena no Latvijas bagātībām, kas aizņem vairāk kā 10 % no valsts teritorijas. Vairāk kā pusi no valstij piederošajiem kūdras purviem apsaimnieko AS "Latvijas valsts meži". Uzņēmuma mērķis ir veicināt valdījumā un īpašumā esošās zemes efektīvu izmantošanu - kūdras resursu ieguvi, iesaistot konkursā iespējami plašu zemes dzīļu izmantotāju loku un nodrošinot to brīvu konkurenci. LVM Zemes dzīles īpašu uzmanību pievērš degradētu kūdras purvu izstrādei ievērojot ilgtspējīgas apsaimniekošanas principus, nodrošinot izstrādāto kūdras ieguves vietu rekultivāciju.

Lai kļūtu par sadarbības partneri, aicinām sekot paziņojumiem par izsolēm vai sazināties ar mums Jums ērtā veidā par Jūsu ieceri pa tālruni

+371 22 018 633 vai sūtot e-pastu uz adresi zemesdziles@lvm.lv 

LVM iesaka

Jaunumi nozarē:

LVM meklē sadarbības partnerus tirgus nomas maksas novērtējumu veikšanai derīgo izrakteņu ieguves vietām

Lasīt vairāk

LVM meklē vēsturisko un degradēto purvu lietderīgas izmantošanas iespējas

Lasīt vairāk

LVM turpina diskusijas par publiskas personas zemes nomas maksas noteikšanas derīgo izrakteņu ieguves teritorijām metodiku

Lasīt vairāk

LVM turpina diskusijas ar ieinteresētajām pusēm par "Publiskas personas zemes nomas maksas noteikšanas derīgo izrakteņu ieguves teritorijām metodiku"

Lasīt vairāk

Jautājumu gadījumā sazināties pa epastu - zemesdziles@lvm.lv