Minerālie materiāli

Sertificēti minerālo materiālu maisījumi

 • Smilts-grants maisījums (krautne, 4 sistēma)
 • Smilts-grants maisījums

  (krautne, 4 sistēma)

  Nedrupināts smilts-grants maisījums sagatavots krautnē, atbilst atbilstības novērtēšanas sistēmai “4”. Piemērots: • dabīgas grants seguma būvniecībai atbilstoši LVM Mežu autoceļu būvdarbu specifikāciju prasībām • caurteku un bruģa seguma pamata būvniecībai • u.c.

 • Smilts-grants maisījums (krautne, 2+ sistēma)
 • Smilts-grants maisījums

  (krautne, 2+ sistēma)

  Nedrupināts smilts-grants maisījums sagatavots krautnē, atbilst atbilstības novērtēšanas sistēmai “2+”. Piemērots: • dabīgas grants seguma būvniecībai atbilstoši LVM Mežu autoceļu būvdarbu specifikāciju prasībām, • betona un asfaltbetona ražošanai, • caurteku pamata būvniecībai • bruģa seguma un gājēju ietvju pamata būvniecībai • nomaļu uzpildīšanai • u.c

 • Drupināts smilts-grants maisījums (krautne, 4 sistēma )
 • Drupināts smilts-grants maisījums

  (krautne, 4 sistēma )

  Drupināts smilts-grants maisījums sagatavots krautnē, atbilst atbilstības novērtēšanas sistēmai “4”. Piemērots: • seguma būvniecībai atbilstoši LVM Mežu autoceļu būvdarbu specifikāciju prasībām • bruģa seguma un gājēju ietvju pamata būvniecībai • u.c.

 • Drupināts smilts-grants maisījums (krautne, 2+ sistēma)
 • Drupināts smilts-grants maisījums

  (krautne, 2+ sistēma)

  Drupināts smilts-grants maisījums sagatavots krautnē, atbilst atbilstības novērtēšanas sistēmai “2+”. Piemērots: • seguma būvniecībai atbilstoši LVM Mežu autoceļu būvdarbu specifikāciju prasībām • pamata nesošās kārtas un seguma būvniecībai, atbilstoši LVC Ceļu specifikāciju prasībām • betona un asfaltbetona ražošanai • caurteku pamata būvniecībai • bruģa seguma un gājēju ietvju pamata būvniecībai • nomaļu uzpildīšanai • u.c.

 • Sijāts smilts-grants maisījums (krautne, 4 sistēma)
 • Sijāts smilts-grants maisījums

  (krautne, 4 sistēma)

  Nedrupināts sijāts smilts-grants maisījums (atsijas) sagatavots krautnē, atbilst atbilstības novērtēšanas sistēmai “4”. Piemērots: • drenējošā vai salturīgā slāņa būvniecībai atbilstoši LVC Ceļu specifikāciju vai LVM Mežu autoceļu būvdarbu specifikāciju prasībām • bruģa seguma pamata būvniecībai • u.c.

 • Sijāts smilts-grants maisījums (krautne, 2+ sistēma)
 • Sijāts smilts-grants maisījums

  (krautne, 2+ sistēma)

  Nedrupināts sijāts smilts-grants maisījums (atsijas) sagatavots krautnē, atbilst atbilstības novērtēšanas sistēmai “2+”. Piemērots: • drenējošā vai salturīgā slāņa būvniecībai atbilstoši LVC Ceļu specifikāciju vai LVM Mežu autoceļu būvdarbu specifikāciju prasībām • betona un asfaltbetona ražošanai • caurteku pamata būvniecībai • bruģa seguma un gājēju ietvju pamata būvniecībai • nomaļu uzpildīšanai • u.c.

Par maisījumu pieejamību interesēties pie pārdošanas speciālista

Sertificēti minerālie materiāli

 • Dabiska smilts (slānis, 4 sistēma)
 • Dabiska smilts

  (slānis, 4 sistēma)

  Dabiska smilts ieguvei no slāņa, atbilst atbilstības novērtēšanas sistēmai “4”. Piemērota: • drenējošā vai salturīgā slāņa būvniecībai atbilstoši LVC Ceļu specifikāciju vai LVM Mežu autoceļu būvdarbu specifikāciju prasībām, • bruģa seguma pamata būvniecībai • caurteku pamata būvniecībai • u.c

 • Dabiska smilts (krautne, 4 sistēma)
 • Dabiska smilts

  (krautne, 4 sistēma)

  Dabiska smilts sagatavota krautnē, atbilst atbilstības novērtēšanas sistēmai “4”. Piemērota: • drenējošā vai salturīgā slāņa būvniecībai atbilstoši LVC Ceļu specifikāciju vai LVM Mežu autoceļu būvdarbu specifikāciju prasībām, • bruģa seguma pamata būvniecībai • caurteku pamata būvniecībai • u.c.

 • Dabiska smilts (slānis, 2+ sistēma)
 • Dabiska smilts

  (slānis, 2+ sistēma)

  Dabiska smilts ieguvei no slāņa, atbilst atbilstības novērtēšanas sistēmai “2+”. Piemērota: • drenējošā vai salturīgā slāņa būvniecībai atbilstoši LVC Ceļu specifikāciju vai LVM Mežu autoceļu būvdarbu specifikāciju prasībām • betona un asfaltbetona ražošanai • caurteku pamata būvniecībai • bruģa seguma pamata būvniecībai • u.c.

 • Dabiska smilts (krautne, 2+ sistēma)
 • Dabiska smilts

  (krautne, 2+ sistēma)

  abiska smilts sagatavota krautnē, atbilst atbilstības novērtēšanas sistēmai “2+”. Piemērota: • drenējošā vai salturīgā slāņa būvniecībai atbilstoši LVC Ceļu specifikāciju vai LVM Mežu autoceļu būvdarbu specifikāciju prasībām • betona un asfaltbetona ražošanai • caurteku pamata būvniecībai • bruģa seguma pamata būvniecībai • u.c.

 • Dabiska smilts-grants (slānis, 4 sistēma)
 • Dabiska smilts-grants

  (slānis, 4 sistēma)

  Dabiska smilts-grants ieguvei no slāņa, atbilst atbilstības novērtēšanas sistēmai “4”. Piemērota: • drenējošā vai salturīgā slāņa būvniecībai atbilstoši LVC Ceļu specifikāciju vai LVM Mežu autoceļu būvdarbu specifikāciju prasībām, • caurteku pamata būvniecībai • bruģa seguma pamata būvniecībai • minerālo materiālu maisījumu gatavošanai • u.c.

 • Dabiska smilts-grants (krautne, 4 sistēma)
 • Dabiska smilts-grants

  (krautne, 4 sistēma)

  Dabiska smilts-grants sagatavota krautnē, atbilst atbilstības novērtēšanas sistēmai “4”. Piemērota: • drenējošā vai salturīgā slāņa būvniecībai atbilstoši LVC Ceļu specifikāciju vai LVM Mežu autoceļu būvdarbu specifikāciju prasībām, • caurteku pamata būvniecībai • bruģa seguma pamata būvniecībai • minerālo materiālu maisījumu gatavošanai • u.c.

 • Dabiska smilts-grants (krautne, 2+ sistēma)
 • Dabiska smilts-grants

  (krautne, 2+ sistēma)

  Dabiska smilts-grants ieguvei no slāņa, atbilst atbilstības novērtēšanas sistēmai “2+”. Piemērota: • drenējošā vai salturīgā slāņa būvniecībai atbilstoši LVC Ceļu specifikāciju vai LVM Mežu autoceļu būvdarbu specifikāciju prasībām, • caurteku pamata būvniecībai • bruģa seguma pamata būvniecībai • betona un asfaltbetona ražošanai • minerālo materiālu maisījumu gatavošanai • u.c.

 • Dabiska smilts-grants (slānis, 2+ sistēma)
 • Dabiska smilts-grants

  (slānis, 2+ sistēma)

  Dabiska smilts-grants sagatavota krautnē, atbilst atbilstības novērtēšanas sistēmai “2+”. Piemērota: • drenējošā vai salturīgā slāņa būvniecībai atbilstoši LVC Ceļu specifikāciju vai LVM Mežu autoceļu būvdarbu specifikāciju prasībām, • caurteku pamata būvniecībai • bruģa seguma pamata būvniecībai • betona un asfaltbetona ražošanai • minerālo materiālu maisījumu gatavošanai • u.c.

Par maisījumu pieejamību interesēties pie pārdošanas speciālista

Nesertificēti minerālie materiāli

 • Citas pildvielas, minerālie materiāli (slānis)
 • Citas pildvielas, minerālie materiāli

  (slānis)

  Citi minerālie materiāli (laukakmeņi, māls, smilšaina grunts, melnzeme u.c.) ieguvei no slāņa. Piemēroti: • caurteku uzbēruma nogāžu nostiprināšanai • ieplūdes un izplūdes gultnes nostiprināšanai • grāvju gultnes nostiprināšanai • apzaļumošanas darbos • u.c.

 • Dabiska smilts (slānis, nesertificēts )
 • Dabiska smilts

  (slānis, nesertificēts )

  Dabiska smilts ieguvei no slāņa. Piemērota: • zemes klātnes būvniecībai • caurteku nostiprināšanai • būvbedru aizbēršanai • teritorijas labiekārtošana • u.c.

 • Citas pildvielas, minerālie materiāli (krautne)
 • Citas pildvielas, minerālie materiāli

  (krautne)

  Citi minerālie materiāli (laukakmeņi, māls, smilšaina grunts, melnzeme u.c.) sagatavoti krautnē. Piemēroti: • caurteku uzbēruma nogāžu nostiprināšanai • ieplūdes un izplūdes gultnes nostiprināšanai • grāvju gultnes nostiprināšanai • apzaļumošanas darbos • u.c.

 • Dabiska smilts (krautne, nesertificēts)
 • Dabiska smilts

  (krautne, nesertificēts)

  Dabiska smilts sagatavota krautnē. Piemērota: • zemes klātnes būvniecībai • caurteku nostiprināšanai • būvbedru aizbēršanai • teritorijas labiekārtošana • u.c.

 • Dabiska smilts-grants (slānis, nesertificēts)
 • Dabiska smilts-grants

  (slānis, nesertificēts)

  Dabiska smilts-grants ieguvei no slāņa. Piemērota: • zemes klātnes būvniecībai • caurteku nostiprināšanai • būvbedru aizbēršanai • teritorijas labiekārtošana • u.c.

 • Dabiska smilts-grants (krautne, nesertificēts)
 • Dabiska smilts-grants

  (krautne, nesertificēts)

  Dabiska smilts-grants sagatavota krautnē. Piemērota: • zemes klātnes būvniecībai • caurteku nostiprināšanai • būvbedru aizbēršanai • teritorijas labiekārtošana • u.c.

Par maisījumu pieejamību interesēties pie pārdošanas speciālista

Apjoma aprēķins irdenam materiālam

Smilts

( ( ( x ) + ) ) =

Smilts-grants

( ( ( x ) + ) ) =