Laboratorija

Laboratorija izveidota ar mērķi sniegt minerālo materiālu testēšanas pakalpojumus AS “Latvijas valsts meži” biznesa virzieniem, kā arī tos piedāvāt ārējiem sadarbības partneriem. Laboratorija aprīkota ar jaunām testēšanas iekārtām un laboratorijas darbinieku kompetence nodrošina testēšanas rezultātu precizitāti un ticamību.

 

LVM Zemes dzīles minerālo materiālu testēšanas un pētniecības laboratorija ir akreditēta atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences prasības” prasībām nereglamentētajā akreditācijas sfērā – minerālo materiālu paraugu ņemšana, fizikālā, mehāniskā un ķīmiskā testēšana.

Rīgas iela 111, Salaspils, Latvija, LV-2169

Piekļuve no Imanta Ieviņa ielas. Norādes šeit

Laboratorijas vadītāja

vai kontakttelefons – 29435674

laboratorija@lvm.lv

Darba laiks: P; O; T; C; Pk. no 8.30 līdz 17.00

LVM Zemes dzīles minerālo materiālu testēšanas un pētniecības laboratorijai  piešķirta elastīgā akreditācijas sfēra. Elastīgajā akreditācijas sfērā, pamatojoties uz iepriekšējās novērtēšanas procedūrās novērtēto laboratorijas kompetenci, laboratorijai dota iespēja patstāvīgi aktualizēt testēšanas metodes elastības ietvaros un izsniegt rezultātus ar atsauci uz akreditāciju.

DSC 8136
DSC 8164