Laboratorija

Laboratorija izveidota ar mērķi sniegt minerālo materiālu testēšanas pakalpojumus AS “Latvijas valsts meži” biznesa virzieniem, kā arī tos piedāvāt ārējiem sadarbības partneriem. Laboratorija aprīkota ar jaunām testēšanas iekārtām un laboratorijas darbinieku kompetence nodrošina testēšanas rezultātu precizitāti un ticamību.

 

LVM Zemes dzīles minerālo materiālu testēšanas un pētniecības laboratorija ir akreditēta atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences prasības” prasībām nereglamentētajā akreditācijas sfērā – minerālo materiālu paraugu ņemšana, fizikālā, mehāniskā un ķīmiskā testēšana.

Rīgas iela 111, Salaspils, Latvija, LV-2169

Piekļuve no Imanta Ieviņa ielas. Norādes šeit

Laboratorijas vadītāja

vai kontakttelefons – 29435674

laboratorija@lvm.lv

Darba laiks: P; O; T; C; Pk. no 8.30 līdz 17.00

LVM Zemes dzīles minerālo materiālu testēšanas un pētniecības laboratorija sadarbības partneriem piedāvā akreditētas testēšanas metodes:

 • Paraugu ņemšana no krautnēm,                                      LVS EN 932-1:1996 p.8.8.
 • Granulometriskais sastāvs,
  LVS EN 933-1:2013
 • Drupināto un lauzto virsmu daudzums,
  LVS EN 933-5:1998/A1:2005
 • Daļiņu blīvums un ūdens absorbcija,
  LVS EN 1097-6:2013 p.8.
 • Drupinājumizturība, Losandželosas tests,
  LVS EN 1097-2:2020 p.5.
 • Metilēnzilā tests, LVS EN 933-9+A1:2013
 • Formas indekss, LVS EN 933-4:2012
 • Irdena bēruma blīvuma noteikšana,                                  LVS EN 1097-3:1998 (izņemot p.6 un A pielikumu)
 • Proktorblīvums un optimālais mitrums,
  LVS EN 13286-2:2012/NAC:2015 p.7.1.
 • Filtrācijas koeficents,
  Ceļu specifikācijas 2019 p.12.3.
DSC 8136
DSC 8164