Aktualitātes

Zemkopības ministrijas darbinieki iepazīstas ar LVM derīgo izrakteņu ieguves un apsaimniekošanas procesiem

Pēc Zemkopības ministrijas (ZM) uzdevuma, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) pagājušajā gadā pasūtīja ZM valdījumā esošo zemes dzīļu resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas plāna izstrādi. Publiska iepirkuma procedūras rezultātā tiesības izstrādāt plānu ieguva SIA “Ernst&Young Baltic”.

Plāna izstrādes ietvaros ZM darbinieki oktobrī rudens noskaņās iepazinās ar LVM derīgo izrakteņu apsaimniekošanas procesiem, apmeklējot kūdras ieguves un minerālo materiālu ieguves vietas.

Tikšanās laikā tika apmeklēta kūdras ieguves vieta, kur “LVM Zemes dzīles” kūdras ieguves vadītājs Māris Bļodons izstāstīja kūdras krājumu un kvalitātes noteikšanas pamatprincipus, iepazīstināja ar teritorijas apsaimniekošanas un kūdras ieguves procesiem, pārrunāja kūdras ieguves vietu rekultivācijas aspektus.

“LVM Zemes dzīles” direktore Kristīne Ansone, ar ZM pārstāvjiem pārrunājot kūdras nozīmi tautsaimniecībā un klimata mērķu sasniegšanā, aicināja visiem būt atvērtiem dialogam un kopā meklēt risinājumus, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas nozarē, ievērojot ilgtspējīgas apsaimniekošanas praksi un veicot rekultivācijas pasākumus. Tikšanās laikā dalībnieki vienojās, ka jāturpina kopīgi strādāt, lai nodrošinātu zinātniski pamatotus argumentus nozares spējā līdzsvarot saimniecisko darbību ar ietekmes uz vidi un klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumiem un pēc iespējas ātrāk dotu ieguldījumu SEG emisiju samazināšanā.

ZDZ ZM 2

Dienas noslēgumā dalībnieki apmeklēja smilts-grants ieguves vietu, kurā “LVM Zemes dzīles” ražošanas izpilddirektors Kārlis Volfs pastāstīja par minerālo materiālu meklēšanas un ģeoloģiskās izpētes procesiem, skaidrojot, kā tiek noteikti pazemes aktīvu krājumu apjomi un vērtība. Ieguves vietā apmeklētāji varēja iepazīties ar minerālo materiālu ieguves un pārstrādes tehniku un sertificētu produktu ražošanas procesu.

“LVM Zemes dzīles” direktore Kristīne Ansone norāda: “Ir ļoti svarīgi, ka ministrijas pārstāvji un eksperti iepazīst derīgo izrakteņu apsaimniekošanas procesus, paplašinot savu redzējumu un izpratni par derīgo izrakteņu ieguves specifiku un nozīmi tautsaimniecībā. “LVM Zemes dzīles” ir svarīgi veidot stabilas un uz sadarbību vērstas attiecības gan ar sadarbības partneriem, gan nozares iestāžu un ministriju darbiniekiem, lai pieņemtie lēmumi atbalstītu Latvijas zemes dzīļu resursu ilgtspējīgu un efektīvu apsaimniekošanu un izmantošanu tautsaimniecībā.”

Atpakaļ