Aktualitātes

"LVM Zemes dzīles” saņēmusi ražošanas procesa kontroles sertifikātu nākamjiem 3 gadiem

Lai “LVM Zemes dzīles” nepārtraukti apliecinātu kompetenci minerālo materiālu un to maisījumu ražošanas jomā, aizvadītā gada novembrī AS “Latvijas valsts meži” (LVM) apsaimniekotajās derīgo izrakteņu ieguves vietās norisinājās minerālo materiālu ražošanas procesa kontroles pārsertifikācijas audits. Sertifikāts apliecina, ka “LVM Zemes dzīles” nodrošina augstu minerālo materiālu kvalitāti, ievērojot vides aizsardzības un darba drošības noteikumus.

“Minerālo materiālu un to maisījumu ražošana ir svarīga nozare, kas nodrošina būvmateriālus dažādiem infrastruktūras projektiem. Lai nodrošinātu minerālo materiālu kvalitāti un atbilstību normatīvajiem aktiem, jāveic nepārtraukta ražošanas procesa kontrole. Tā ietver gan izejvielu, gan gatavo produktu regulāru pārbaudi, kā arī ražošanas iekārtu un tehnoloģisko procesu uzraudzību,” skaidro “LVM Zemes dzīles” efektivitātes un kvalitātes vadītājs Rinalds Šimens.

Sertifikācija ir balstīta uz būvizstrādājumu regulu, ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes “2+” sistēmu un harmonizētajiem standartiem:

    • EN 13242:2002+A1:2007 “Minerālmateriāli nesaistītajiem un hidrauliski saistītajiem maisījumiem ceļu būvniecībai un ceļu konstrukcijām”;
    • EN 13043:2002, EN 13043/AC:2004 “Minerālmateriāli bituminētajiem maisījumiem un virsmas apstrādēm ceļiem, lidlaukiem un citiem satiksmes laukumiem”;
    • EN 12620:2002+A1:2008 “Minerālmateriāli betonam”

Sertifikāts ir derīgs trīs gadus un klientiem tas ir pieejams “LVM Zemes dzīles” tīmekļvietnē. Auditu veica akreditēta sertifikācijas institūcija SIA “Bureau Veritas Latvia”.

Sertificetie 2023

Visās LVM apsaimniekotajās derīgo izrakteņu ieguves vietās – vairāk nekā 100 – tiek nodrošināta ražošanas procesa kontrole atbilstoši “4” sistēmai. Līdz ar to ikviens minerālo materiālu pircējs var būt drošs, ka sagatavoto minerālo materiālu kvalitāte ir novērtēta atbilstoši standartiem un tiem pievienotā ekspluatāciju īpašību deklarācija un CE marķējums atbilst visām būvizstrādājumu prasībām.

Atpakaļ