Aktualitātes

“LVM Zemes dzīles” ievieš jaunākās tehnoloģijas un saņem ISO 9001 atbilstības sertifikātu

Mērķtiecīgi savā darbībā ieviešot dažāda veida jaunākās tehnoloģijas un sekmīgi aizvadot divus novērtēšanas auditus, šī gada aprīlī “LVM Zemes dzīles” saņēma ISO 9001 atbilstības sertifikātu sfērā “Ģeodēziskie darbi ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē”.

Sertifikāts apliecina, ka “LVM Zemes dzīles” ieviestie procesi, izmantotās iekārtas un darbinieku kompetence izpilda augstākās kvalitātes pārvaldības prasības, nodrošinot izcilas kvalitātes pakalpojumus.

“LVM Zemes dzīles” komanda nepārtraukti uzlabo dažādus darbības procesus, paplašinot darbinieku kompetences un zināšanas, un investē līdzekļus inovatīvu tehnoloģisko iekārtu iegādē, lai garantētu savlaicīgu pasūtījumu izpildi, precizitāti un noturētu nemainīgu pakalpojuma un produkcijas kvalitāti. Tieši mērķtiecīgi ieguldījumi jaunāko tehnoloģiju izpētē un ieviešanā sekmējuši arī ISO 9001 atbilstības sertifikāta saņemšanu.

“”LVM Zemes dzīles” mērījumu veikšanai pielieto jaunākās bezpilota gaisa kuģu tehnoloģijas un fotogrammetrijas metodi, kas nodrošina augstas kvalitātes ģeotelpisko mērījumu veikšanu. Savukārt aerolāzerskenēšanas metode nodrošina augstu precizitāti vietās, kur mērījumu datus ietekmē vides apstākļi, piemēram, mērāmās virsmas apaugums vai sniegs. Lai sniegtu precīzu informāciju par materiālu ieguves apjomu zem gruntsūdens līmeņa, tiek izmantota bezpilota laiva ar eholoti – elektronavigācijas ierīci attāluma mērīšanai ūdensbaseina dzīlēs, izmantojot atstaroto skaņu vilni. Inovatīvās tehnoloģiskās iekārtas ļauj precīzi veikt uzmērīšanu, noteikt pārdošanas un ražošanas procesos iegūtos apjomus un līdz ar to arī aprēķināt valstij maksājamo dabas resursu nodokļa apmēru,” stāsta “LVM Zemes dzīles” ieguves projektu un ģeodēzijas vadītājs Ilvars Liepiņš.

APPO2678

Saņemtais ISO 9001 atbilstības sertifikāts vairo “LVM Zemes dzīles” klientu apmierinātību un uzticēšanos gan pašam procesam, gan tajā iegūtajiem rezultātiem, sniedz pārliecību par derīgo izrakteņu ieguves vietās veikto mērījumu un iegūto datu apstrādes precizitāti, kā arī nodrošina augstu kvalitāti tiem procesiem, kuros tiek izmantoti dati par iegūtajiem derīgo izrakteņu apjomiem vai daudzumiem.

Novērtēšanas procesu “LVM Zemes dzīles” sadarbībā ar SIA “Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienību” – TÜV Rheinland grupu uzsāka 2023. gada decembrī. Salīdzinoši īsā laikā tika sekmīgi aizvadīti divi novērtēšanas auditi un 27. aprīlī iegūts ISO atbilstības sertifikāts jomā “Ģeodēziskie darbi ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē”. Sertifikāts apliecina, ka “LVM Zemes dzīles” izpilda kvalitātes pārvaldības prasības, kas aprakstītas ISO 9001:2015 “Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības” standartā un tas ir derīgs turpmākos trīs gadus.

Atpakaļ