Aktualitātes

"LVM Zemes dzīles" rīko mācības sadarbības partneriem

 

AS “Latvijas valsts meži” biznesa virziens LVM Zemes dzīles, februāra mēnesī organizēja mācības saviem ilgtermiņa sadarbības partneriem – visiem kūdras ieguves platību nomniekiem.

Mācību mērķis bija uzlabot dalībnieku kompetenci, kā arī veicināt savstarpējo sadarbību darba drošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasību realizēšanā ikdienas darbu organizācijā kūdras ieguves vietās.

Mācību seminārā tika pārstāvēti 28 zemes nomas kūdras ieguvei sadarbības partneru uzņēmumi. Prezentācijas par aktuālajiem jautājumiem vadīja AS “Latvijas valsts meži” darbinieki. “Mācību seminārā sadarbības partnerus sākotnēji iepazīstinājām ar 2018.gadā veikto nomas platību apsekošanas rezultātiem, konstatētajiem pārkāpumiem, apsekošanas laikā gūto pieredzi un plānotajām izmaiņām zemes nomas līgumos ugunsdrošības jomā”, stāsta vecākā nomas speciāliste K.Kiršbauma.

Tālākajā mācību procesa gaitā LVM darba aizsardzības vadītājs E.Nastajs rosināja sadarbības partnerus pārdomāt un pievērst pastiprinātu uzmanību vides, darba un ugunsdrošības prasību ievērošanā, kas jāievēro frēzkūdras un gabalkūdras ieguves, kā arī iekraušanas darbu laikā, parādot piemērus, kā nevajadzētu darīt un norādot par riskiem ar kuriem var saskarties darba veicēji. Semināra laikā LVM meža aizsardzības un ugunsdzēsības vadītājs E.Leišavnieks sadarbības partneriem sniedza izsmeļošu informāciju par LVM kritērijiem ūdens ņemšanas vietu ierīkošanai un par rīcības variantiem ūdens ņemšanas vietu izmantošanā. Tika sniegts izvērtējums par esošo situāciju ar nomas platību ārējām robežām un rīcības varianti gadījumos, kad nepieciešama atbērtņu  joslu paplašināšana un apauguma novākšana, lai varētu veikt nomas teritorijas apsaimniekošanu.

kudras seminars

Mācību noslēgumā, iesaistītās puses pārrunāja tuvākajā nākotnē realizējamo savstarpējo sadarbību ugunsdrošības jomā, normatīvo aktu aktualitātes zemes nomas līgumu termiņu pagarināšanā, izstrādāto platību rekultivācijas aspektus un jaunu nomas platību piešķiršanas kārtību.

Mācību seminārs aizritēja pozitīvā, savstarpēji ieinteresētā gaisotnē, saņemot ierosinājumus no sadarbības partneriem nomas teritoriju apsaimniekošanas procesu uzlabošanai, kā arī pozitīvas atsauksmes par mācību procesu kopumā, vienojoties par kopīgu mācību organizēšanu arī 2020. gada 1 ceturksnī. Izsakām pateicību par sadarbību un vēlam labus laikapstākļus kūdras ieguves platību apsaimniekošanai.

 

Atpakaļ