Aktualitātes

Par darba aizsardzības prasību izmaiņām

 

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) vērš uzmanību, ka 2020.gads ir iesācies ar izmaiņām normatīvajos aktos, kas skar būvmateriālu ražošanas un būvniecības nozari.

Pārņemot Eiropas normatīvo aktu prasības par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā, šī gada 17. janvārī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumos Nr.803 „Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās”.

 

Izmaiņas paredz noteikt vai labot maksimālo pieļaujamo koncentrāciju darba vietas gaisā (robežvērtības) vairākām kancerogēnajām vielām, tajā skaitā ieelpojamiem kristāliskā silīcija dioksīda putekļiem, kas ir sastopami derīgo izrakteņu ieguves vietās un būvobjektos, jeb materiālos, kuru sastāvā ir smiltis. Izmaiņas vērstas uz to, lai ierobežotu darba vidē izmantojamo kancerogēno vielu esamību darba vides gaisā, samazinātu šo vielu ietekmi uz nodarbināto drošību un veselību darbā, jo īpaši uz audzēju attīstību.

Aicinām mūsu sadarbības partnerus šo riska faktoru ietvert darba vides risku novērtēšanas procedūrā, nosakot iespējamo ietekmi uz darbinieku veselību darba vietās, un, ja tas nepieciešams, pielietot labās prakses pasākumus, lai nodrošinātu darba aizsardzības prasībām atbilstošu darba vidi. Vairāk par labo praksi: https://www.nepsi.eu

 

Atpakaļ