Aktualitātes

Videoprezentācija par paredzēto darbību: kūdras ieguve atradnē "Garais purvs"

Atbilstoši situācijai valstī, saistībā ar Covid-19 izplatību, jaunā formātā notiek arī plānotās darbības publiskā apspriešana par kūdras ieguvi atradnē Garais purvs.

Neklātienes apspriešana notika no 2020.gada 26.maija līdz 1. jūnijam, kuras laikā ieinteresētās puses varēja sūtīt jautājumus par AS LVM Zemes dzīles ieplānoto saimniecisko darbību. Uz e-pastā saņemtajiem jautājumiem tika sagatavotas un nosūtītas atbildes, kā arī saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes tika apkopotas sanāksmes protokolā.

AS LVM Zemes dzīles zemgales reģiona plānošanas speciālists Māris Pupils ir sagatavojis video prezentāciju, kurā tiek izskaidrota plānotā dabrība kūdras atradnē un pievedceļa izbūve.

 

Atpakaļ