Aktualitātes

Rekultivēta derīgo izrakteņu ieguves vieta Medņi

 

Mērsraga novadā, atrodas derīgo izrakteņu ieguves vieta “Medņi”, kurā tika iegūti būvniecībā vērtīgi minerālie materiāli – laukakmeņi, smilts-grants un smilts.

Līdzīgi kā mežsaimniecībai, tā arī derīgo izrakteņu ieguvē ir savs apsaimniekošanas cikls. Tas sākas ar derīgo izrakteņu ģeoloģisko izpēti un ieguves vietas ierīkošanu, kam seko derīgo izrakteņu ieguve. Apsaimniekošanas cikls noslēdzas ar ieguves vietas rekultivāciju – sagatavojot teritoriju nākošajam apsaimniekošanas veidam. Rekultivācijas veids tiek izvēlēts atbilstoši ieguves vietas lokācijai un ieguves veidam, ko ietekmē ieguve virs vai zem gruntsūdens līmeņa.

 

“Medņi” pēc ģeomorfoloģiskā novietojuma atrodas Piejūras zemienes Engures līdzenumā. Šai teritorijai raksturīga limnoglaciālo līdzenumu izplatība jeb akumulatīvie reljefa veidojumi, kas izveidojas ledāju kušanas ūdeņu baseinos. Tie ir līdzenumi, kas ir plakani vai lēzeni viļņoti. Atradnē “Medņi” atradās liela laukakmeņu koncentrācija, kas izskaidrojama ar ledusmēļu kontaktzonu, kurā ledājam atkāpjoties, norisinājās pastiprināta lielo frakciju drupiežu akumulēšanās.

Tieši no atradnes “Medņi” 2018. gada augustā 1184 m3 laukakmeņu tikai nogādāti uz Pāvilostu vērienīgā projekta īstenošanai – Pāvilostas molu pagarināšana, kas bija pirmais šāda veida projekts Baltijas valstīs.

2020. gada pavasarī tika pabeigta atradnes izstrāde un uzsākās darbs pie rekultivācijas atgriežot šo teritoriju mežsaimnieciskajā apritē. Rekultivācijas darbu gaitā ieguves vieta ir sagatavota apmežošanai ar priežu stādiem 1.0 ha platībā, izlīdzinātas vecās segkārtas krautuves un nogāzes, veidojot lēzenu slīpumu, kā arī uzirdināta pamatne, lai jauniem stādiem būtu vieglāk ieaugt un tie spētu ātrāk pieņemties spēkā.

Atbildīga un ilgtspējīga derīgo izrakteņu ieguve ļauj efektīvi apsaimniekot LVM valdījumā esošās zemes, tirgū piedāvājot tautsaimniecībai nepieciešamos zemes dzīļu produktus un palielinot apsaimniekoto zemju vērtību!

Derīgo izrakteņu ieguve tiek organizēta ar augstu atbildību par zemes resursiem, kvalitāti, rezultātu un nozares attīstību. Zemes resursu izpētē, ieguvē un zemes dzīļu produktu dažādībā mēs saskatām plaukstošas un pārdomātas nozares perspektīvu, kas nodrošina tautsaimniecības attīstību. Tāpēc mēs uzņemamies ilgtspējīgās saimniekošanas standartus.

AS “Latvijas valsts meži” tuvākās derīgo izrakteņu ieguves vietas, kurās ir pieejams kvalitatīvs un daudzveidīgs minerālo materiālu un to maisījumu klāsts, atrodas Talsu novada Lubes pagastā (atradne “Lakši”), Ventspils novada Ances pagastā (atradne “Pope IV-Rinda”), Kuldīgas novada Rendas pagastā (atradne “Renda-3”).

Interesenti aicināti sazināties ar pārdošanas speciālisti Gaļinu Rēderi (tālr. 26563202, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.), kā arī sekot līdzi mājaslapā publicētajai informācijai.

Derīgo izrakteņu ieguves vietās LVM piedāvā sagatavot minerālo materiālu maisījumus atbilstoši pasūtītāja vēlmēm, ievērojot derīgo izrakteņu ieguves vietā pieejamo resursu iespējas.

 

Atpakaļ