Aktualitātes

LVM Zemes dzīles derīgo izrakteņu ieguves vietās veikts pārsertifikācijas audits

Šī gada septembrī nepilna mēneša garumā AS “Latvijas valsts meži” piecdesmit apsaimniekotajās derīgo izrakteņu ieguves vietās norisinājās minerālo materiālu ražošanas procesa kontroles (FPC) pārsertifikācijas audits, kuru veica neatkarīga sertifikācijas organizācija SIA “Bureau Veritas Latvia”. Atbilstoši auditorkompānijas sertifikācijas procedūrām, ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikāts tiks izsniegts uz 3 gadiem.

Sertifikāts apliecina, ka piecdesmit LVM apsaimniekotajās derīgo izrakteņu vietās minerālo materiālu un to maisījumu ražošanas procesa kontroles laikā tiek ievēroti augstākie kvalitātes novērtēšanas principi atbilstoši ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes “2+” sistēmai un izpilda prasības, kas noteiktas harmonizētajos standartos: • EN 13242:2002+A1:2007 “Minerālmateriāli nesaistītajiem un hidrauliski saistītajiem maisījumiem ceļu būvniecībai un ceļu konstrukcijām”; • EN 13043:2002, EN 13043/AC:2004 “Minerālmateriāli bituminētajiem maisījumiem un virsmas apstrādēm ceļiem, lidlaukiem un citiem satiksmes laukumiem”; • EN 12620:2002+A1:2008 “Minerālmateriāli betonam”.

sertific

 

Papildus tam, visās, kas ir vairāk kā 100 LVM apsaimniekotajās derīgo izrakteņu ieguves vietās tiek nodrošināta ražošanas procesa kontrole atbilstoši “4” sistēmai. Līdz ar to ikviens minerālo materiālu pircējs var būt drošs, ka sagatavoto minerālo materiālu kvalitāte ir novērtēta atbilstoši augstākajiem standartiem un tiem pievienotā ekspluatāciju īpašību deklarācija un CE marķējums atbilst visām būvizstrādājumu prasībām.

AS „Latvijas valsts meži” apsaimniekošanā ir vairāk kā 100 derīgo izrakteņu ieguves vietas, kuras atrodas visā uzņēmuma teritorijā, gan vārda tiešākajā nozīmē „dziļi mežā”, gan tuvāk apdzīvotām vietām. Ieguves vietu izveides vietas ir rūpīgi izvēlētas, lai neradītu risku videi, taču vienlaicīgi apmierinātu uzņēmuma un tautsaimniecības vajadzību pēc smilts, smilts-grants un citiem derīgajiem izrakteņiem.

 

Atpakaļ