Aktualitātes

Rekultivēta derīgo izrakteņu ieguves vieta Sils

Līdzīgi kā mežam, tā arī derīgo izrakteņu ieguves vietām ir savs apsaimniekošanas cikls. Tas sākas ar derīgā izrakteņa meklēšanas darbiem un ģeoloģisko izpēti, ieguves vietas ierīkošanu, kam seko derīgo izrakteņu ieguve un to izmantošana tautsaimniecības vajadzībām. Apsaimniekošanas cikls noslēdzas ar ieguves vietas rekultivāciju. Rekultivācijas veids tiek izvēlēts atbilstoši ieguves veidam, ko ietekmē ieguve virs vai zem gruntsūdens līmeņa.

Aizputes novada, Kalvenes pagastā atrodas derīgo izrakteņu ieguves vieta “Sils”, kur tika iegūts būvniecībai vērtīgie minerālie materiāli – smilts un smilts-grants. Smilts un smilts-grants atradne „Sils” atrodas Rietumkursas augstienes centrālajā daļā Bandavas paugurainē, kuru veido submeridionāli jeb ziemeļaustrumu virzienā orientētu paugurainu masīvu virkne. To relatīvais augstums sasniedz 10-15 m. Virsotnes ir sīkpaugurainas, bet masīvu nogāzes samērā līdzenas un stāvas. 2020. gada vasaras izskaņā tika pabeigta ieguves vietas izstrāde un veikti noslēdzošie rekultivācijas darbi, atgriežot teritoriju mežsaimnieciskajā apritē. Apvienojot “LVM Zemes dzīles” un “LVM Mežsaimniecība” pieredzējušo un profesionālo kolēģu zināšanas, ieguves vieta ir rekultivēta un teritorija ir atjaunota apmežojot to ar augstvērtīgiem priežu stādiņiem. Rekultivācijas darbu ietvaros ir izlīdzinātas segkārtas krautnes, izlīdzinātas nogāzes un uzirdināta pamatne, lai jaunajiem priežu stādiņiem radītu piemērotāko vidi kvalitatīvas un spēcīgas mežaudzes veidošanā.

PIRMS rekultivacijas

 

LVM darbinieki darbus veic ar augstāko atbildību par zemes resursiem, kvalitāti, rezultātu un nozares attīstību. Zemes resursu izpētē, ieguvē un zemes dzīļu produktu dažādībā mēs saskatām plaukstošas un pārdomātas nozares perspektīvu, kas nodrošina tautsaimniecības efektivitātes celšanu. Tāpēc mēs uzņemamies ilgtspējīgās saimniekošanas standartus.

LVM rīcībā ir vairāk nekā 100 minerālo materiālu ieguves vietas, kuras atrodas visā Latvijas teritorijā. Derīgo izrakteņu ieguves vietas tiek rūpīgi izvēlētas, lai nodrošinātu uzņēmuma un tautsaimniecības vajadzību pēc smilts, smilts-grants un citiem derīgajiem izrakteņiem un vienlaicīgi neradītu risku videi. LVM Zemes dzīles derīgo izrakteņu ieguves vietas - https://zemesdziles.lvm.lv/

 

Atpakaļ