Aktualitātes

LVM Zemes dzīles saņem jaunu ražošanas procesa kontroles sertifikātu

2020.gada noslēgumā nepilna mēneša garumā 50 LVM apsaimniekotajās derīgo izrakteņu ieguves vietās norisinājās minerālo materiālu ražošanas procesa kontroles pārsertifikācijas audits, kuru veica sertifikācijas institūcija SIA “Bureau Veritas Latvia”.

Līdz ar pārsertifikācijas audita beigām, uzsākts darbs pie nepieciešamo uzlabojumu un ieteikumu ieviešanas. Pēc uzlabojumu ieviešanas 2020.gada 21.decembrī izdots ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikāts, kas apliecina, ka 50 LVM apsaimniekotajās derīgo izrakteņu vietās minerālo materiālu un to maisījumu ražošanas procesa kontroles laikā tiek ievēroti augstākie kvalitātes novērtēšanas principi atbilstoši ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes “2+” sistēmai un izpilda prasības, kas noteiktas harmonizētajos standartos:

Sertifikats

 

  • EN 13242:2002+A1:2007 “Minerālmateriāli nesaistītajiem un hidrauliski saistītajiem maisījumiem ceļu būvniecībai un ceļu konstrukcijām”
  • EN 13043:2002, EN 13043/AC:2004 “Minerālmateriāli bituminētajiem maisījumiem un virsmas apstrādēm ceļiem, lidlaukiem un citiem satiksmes laukumiem”;
  • EN 12620:2002+A1:2008 “Minerālmateriāli betonam”.
  • Sertifikāts pilnā apjomā pieejams šeit - https://www.zemesdziles.lv/images/zemesdziles/saistosa_informacija/Zz_DZ_Sertifikats_2023.pdf

    Papildus tam, vairāk kā 100 LVM apsaimniekotajās derīgo izrakteņu ieguves vietās tiek nodrošināta ražošanas procesa kontrole atbilstoši “4” sistēmai. Līdz ar to ikviens minerālo materiālu pircējs var būt drošs, ka sagatavoto minerālo materiālu kvalitāte ir novērtēta atbilstoši augstākajiem standartiem un tiem pievienotā ekspluatāciju īpašību deklarācija un CE marķējums atbilst visām būvizstrādājumu prasībām.
  • Atpakaļ