Aktualitātes

LVM Zemes dzīles laboratorijā veikta akreditācijas uzraudzības un sfēras paplašināšanas vizīte

2020. gada 9. decembrī valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" (turpmāk – LATAK) ir veikusi akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” struktūrvienības LVM Zemes dzīles minerālo materiālu testēšanas un pētniecības laboratorijas (turpmāk – LVM Zemes dzīles laboratorija) akreditācijas uzraudzību un akreditētās sfēras paplašināšanu.

Akreditācijas process paredz laboratorijas kompetences uzraudzību vismaz 1 reizi gadā. Uzraudzības vizītes laikā veikta LVM Zemes dzīles laboratorijas kvalitātes vadības sistēmas izvērtēšana un praktiskās darbības novērošana 3 akreditētām metodēm, kā arī papildus pieteiktajai testēšanas metodei – irdenā bēruma blīvuma noteikšana. Kā norāda LVM Zemes dzīles ražošanas darbu vadītājs Edgars Ugulis: “Irdenā bēruma blīvuma testēšana precīzāk ļauj noteikt saražoto minerālo materiālu apjomus ražošanas procesa laikā un efektīvāk plānot ražošanas darbus.” Novērtēšanas rezultātā secināts, ka LVM Zemes dzīles laboratorija ievēro standarta EN ISO/IEC 17025:2017 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences prasības” prasības un tiek rekomendēts saglabāt akreditāciju un tajā iekļaut pieteikto sfēras paplašināšanu.

Akreditacijas_aplieciba.pdf

 

LVM Zemes dzīles laboratorija sadarbības partneriem piedāvā akreditētas testēšanas metodes:

• Granulometriskais sastāvs - LVS EN 933-1:2013. Nosaka minerālo materiālu daļiņu izmēra sadalījumu pa izmēriem.

• Drupināto un lauzto virsmu daudzums - LVS EN 933-5:1998+A1:2005. Procentuāli nosaka, cik daudz mehāniski drupinātu daļiņu ir drupinātā maisījumā. Norāda, cik labi akmeņi savstarpēji saķīlējas.

• Daļiņu blīvums un ūdens absorbcija - LVS EN 1097-6:2013 p.8. Nosaka ieža blīvumu un tā ūdens uzsūkšanas spēju.

• Losandželosas koeficients - LVS EN 1097-2:2020 p.5. Nosaka drupināta ieža izturību.

• Metilēnzilā vērtība - LVS EN 933-9+A1:2013. Nosaka māla aktivitāti smalkas smilts materiāliem.

• Filtrācijas koeficienta noteikšana (ar Proktora tilpumsvara noteikšanu) - Ceļu specifikācijas 2019 spēkā no 27.09.2018. p.12.3. Nosaka smilts optimālo mitrumu un blīvumu, kā arī to, cik ātri ūdens izfiltrējas caur sablīvētu smilts slāni.

• Formas indekss - LVS EN 933-4:2012 Nosaka minerālo materiālu plākšņainību.

• Irdenā bēruma blīvuma noteikšana - LVS EN 1097-3:1998. izņemot p.6 un A pielikumu. Nosaka blīvumu kaudzē sabērtiem, nesablīvētiem minerālajiem materiāliem.

• Paraugu ņemšana no krautnēm - LVS EN 932-1:1996 p.8.8. Nosaka metodi korektai minerālo materiālu testēšanas paraugu noņemšanai no krautnes.Paraugu ņemšanā akreditēti 17 LVM Zemes dzīles darbinieki.

Akreditācija ir nacionālās akreditācijas institūcijas veikta atestācija par atbilstības novērtēšanas institūcijas kompetenci un spēju veikt specifiskas atbilstības novērtēšanas darbības. Akreditācija ir kā trešās puses neatkarīgs novērtējums. Līdz ar to akreditācija apliecina, ka laboratorija ir kompetenta un spēj veikt testēšanu atbilstoši konkrētām testēšanas metodēm. Latvijā nacionālās akreditācijas institūcijas funkcijas veic valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs". Informācija par Latvijā akreditētām atbilstības novērtēšanas institūcijām pieejama LATAK mājaslapā – www.latak.gov.lv

Atpakaļ