Aktualitātes

UZMANĪBU - augsta ugunsbīstamība mežos

Ilgstoši saglabājoties īpaši karstam un sausam laikam, mežos ir izveidojusies augsta ugunsbīstamība, kas rezultējusies jau ar vairākiem ugunsgrēkiem. Šīs un nākošās nedēļas prognozētie lokālie negaisi kopējo situāciju neuzlabos, papildus prognozētajam karstuma vilnim, pateicoties anticiklonam, kurš uzturēsies virs Latvijas vismaz šo un nākošo nedēļu.

Veicot darbu plānošanu un izpildot darbus mežu un purvu platībās, aicinām ievērot viss augstākā līmeņa ugunsdrošības pasākumus un preventīvās darbības.

Mežā ugunsnedrošajā laika posmā aizliegts:

- veidot atklātu liesmu mežos un purvos;

- nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un citus priekšmetus;

- braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem ārpus ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegšanai nelaimes gadījumos, meža apsaimniekošanai un inženiertīklu uzturēšanai vai to avāriju novēršanai;

- ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem transportlīdzekļus un citus mehānismus ar bojātu iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes sistēmu;

- veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt meža ugunsgrēku.

Ar ugunsbīstamības un meteoroloģiskajam prognozēm aicinām iepazīties:

• https://effis.jrc.ec.europa.eu/apps/effis_current_situation/ pie Forecasts atlasot datu slāni un izvēloties – Fire Danger Index

https://bridinajumi.meteo.lv/

Kā rīkoties, ja izcēlies ugunsgrēks?

- Ja mežu ugunsgrēks izcēlies nelielā platībā, uzreiz mēģiniet to nodzēst, sitot liesmas ar zariem, segu vai kādu citu pieejamu priekšmetu. Uguns jādzēš slīpiem sitieniem izdegušā laukuma virzienā.

- Ja uguni nodzēst nav iespējams, nekavējoties brīdiniet pārējos un ejiet prom no ugunsgrēka vietas uz ceļu, meža stigu, lauku vai ūdenskrātuves krastu.

- Virzieties perpendikulāri uguns izplatīšanās virzienam. Ja aiziet no uguns nav iespējams, iegremdējieties ūdenī vai apsedzieties ar samitrinātām drēbēm. Ja Jūs esat meža laukumiņā, noliecieties tuvāk zemei. Gaiss pie zemes ir mazāk sadūmots.

- Izejot laukā no ugunsgrēka vietas, paziņojiet par to, zvanot uz tālruni 112.

Atpakaļ