Aktualitātes

LVM Zemes dzīles veikta RAŽOŠANAS PROCESA KONTROLES SERTIFIKĀCIJAS uzraudzības vizīte

 

    2020.gadā izsniegtā sertifikāta ietvaros šī gada rudenī AS “Latvijas valsts meži” apsaimniekotajās derīgo izrakteņu ieguves vietās norisinājās minerālo materiālu ražošanas procesa kontroles sertifikācijas uzraudzības audits, kuru veic neatkarīga sertifikācijas organizācija SIA “Bureau Veritas Latvia”. Audita laikā tiek novērtētas LVM Zemes dzīles ieviestās kvalitātes kontroles, paraugu ņemšanas un ražošanas procesa pārvaldības procedūras.

Novērtēšanas rezultātā secināts, ka LVM Zemes dzīles ievēro harmonizētajos standartos EN 13242:2002+A1:2007 “Minerālmateriāli nesaistītajiem un hidrauliski saistītajiem maisījumiem ceļu būvniecībai un ceļu konstrukcijām”, EN 13043:2002, EN 13043/AC:2004 “Minerālmateriāli bituminētajiem maisījumiem un virsmas apstrādēm ceļiem, lidlaukiem un citiem satiksmes laukumiem”, EN 12620:2002+A1:2008 “Minerālmateriāli betonam” noteiktās prasības un 50 derīgo izrakteņu ieguves vietās ieviestā ražošanas procesa kontrole atbilst ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes “2+” sistēmai. Papildus tam, vairāk kā 100 LVM apsaimniekotajās derīgo izrakteņu ieguves vietās tiek nodrošināta ražošanas procesa kontrole atbilstoši “4” sistēmai. Līdz ar to ikviens minerālo materiālu pircējs var būt drošs, ka sagatavoto minerālo materiālu kvalitāte ir novērtēta atbilstoši augstākajiem standartiem un tiem pievienotā ekspluatāciju īpašību deklarācija un CE marķējums atbilst visām būvizstrādājumu prasībām.

sertificetie copy

Atpakaļ