Aktualitātes

Rekultivēta derīgo izrakteņu ieguves vieta Smites II

Līdzīgi daudzām citām lietām arī derīgo izrakteņu ieguves vietas dzīves ciklam ir savas sākums un gals. Tas sākas ar derīgā izrakteņa meklēšanas darbiem un ģeoloģisko izpēti, ieguves vietas ierīkošanu, kam seko derīgo izrakteņu ieguve.

Cikls noslēdzas ar ieguves vietas rekultivāciju, tās ietvaros teritorija tiek sagatavota citam zemes apsaimniekošanas veidam, šajā gadījumā teritorija tika sagatavota tālākai izmantošanai mežsaimniecībā.

Derīgo izrakteņu ieguves vieta “Smites II” atrodas Saldus novada Zvārdes pagastā. Tajā iegūts būvniecībai vērtīgais materiāls – smilts un smilts-grants. Atradne „Smites II” atrodas Austrumkursas augstienes Saldus paugurainē Kēmu paugura dienvidu nogāzē.

2021. gada septembrī tika pabeigta ieguves vietas izstrāde un oktobrī veikti noslēdzošie rekultivācijas darbi, atgriežot teritoriju mežsaimnieciskajā apritē. Ciešā sazobē sadarbojoties uzņēmuma pieredzējušajiem mežsaimniekiem un zemes dzīļu apsaimniekotājiem, ieguves vietas teritorija ir gatava uzņemt jaunos koku stādiņus, lai tie dotu savu pienesumu SEG emisiju piesaistē un koksnes izejvielu nodrošināšanā. “LVM Zemes dzīles” virziens strādā ar atbildību par zemes resursiem, kvalitāti, rezultātu un nozares attīstību. Zemes resursu izpētē, ieguvē un zemes dzīļu produktu dažādībā mēs saskatām plaukstošas un pārdomātas nozares perspektīvu, kas nodrošina tautsaimniecības efektivitātes celšanu. Tāpēc mēs uzņemamies ilgtspējīgās saimniekošanas standartus.

LVM rīcībā ir vairāk nekā 100 minerālo materiālu ieguves vietas, kuras atrodas visā Latvijas teritorijā. Karjeru izveides vietas tiek rūpīgi izvēlētas, lai nodrošinātu uzņēmuma un tautsaimniecības vajadzību pēc smilts, smilts-grants un citiem derīgajiem izrakteņiem un vienlaicīgi neradītu risku videi.

Atpakaļ