Aktualitātes

Rekultivēta derīgo izrakteņu ieguves vieta “Dvietes mežniecība 101. un 107. kvartāls”

2021.gada otrajā pusgadā AS “Latvijas valsts meži” apsaimniekotajā derīgo izrakteņu ieguves vietā “Dvietes mežniecība 101. un 107. kvartāls”, tika pabeigti rekultivācijas lauka darbi, veicot nogāžu veidošanu, zemes virsmas planēšanu un augsnes līdzināšanu. Darbi tika veikti visā ieguves vietas teritorijā 2.9 ha platībā.

Ieguves vietas rekultivācija noslēdzas rekultivācijas komisijai dabā pārliecinoties, ka teritorija ir sakārtota un sagatavota meža apsaimniekošanai. Komisijā piedalījās AS “Latvijas valsts meži”, vietējās pašvaldības un Valsts vides dienesta pārstāvji. Rekultivācijas process tiek veikts ar atbildību pret apsaimniekojamo zemi, jo šajā posmā noslēdzas derīgo izrakteņu ieguve un teritorija tiek sakārtota, lai radītu optimālus apstākļus nākotnes mežaudzei. Sadarbojoties uzņēmuma pieredzējušajiem mežsaimniekiem un zemes dzīļu apsaimniekotājiem, jau pavisam drīz teritorijas ainava būs krasi mainījusies, derīgo izrakteņu krautnes nomainot ar spēcīgu, jaunu mežaudzi, kurā mājvietu radīs kā mazāki, tā lielāki meža iemītnieki. Papildus tam jaunā mežaudze kapos kā “noliktava” CO2 uzkrāšanai. “LVM Zemes dzīles” biznesa virziens strādā ar atbildību par zemes resursiem, kvalitāti, rezultātu un nozares attīstību. Zemes resursu izpētē, ieguvē un zemes dzīļu produktu dažādībā mēs saskatām plaukstošas un pārdomātas nozares perspektīvu, kas nodrošina tautsaimniecības efektivitātes celšanu. Tāpēc mēs uzņemamies ilgtspējīgās saimniekošanas standartus. LVM rīcībā ir vairāk nekā 100 minerālo materiālu ieguves vietas, kuras atrodas visā Latvijas teritorijā. Karjeru izveides vietas tiek rūpīgi izvēlētas, lai nodrošinātu uzņēmuma un tautsaimniecības vajadzību pēc smilts, smilts-grants un citiem derīgajiem izrakteņiem un vienlaicīgi neradītu risku videi.

Atpakaļ