Aktualitātes

Iegādei pieejami smilts, smilts-grants derīgie izrakteņi karjerā Pedele 2

2021.gada nogalē AS “Latvijas valsts meži” Austrumvidzemes mežsaimniecības teritorijā, Valkas novada Valkas pagastā ir atvērta jauna derīgo izrakteņu ieguves vieta Pedele 2.

Ieguves vietas kopējā platība ir 5,33 ha un tajā potenciāli pieejamie aprēķinātie smilts krājumi sasniedz 298,08 tūkst. m3, un smilts-grants – 81,19 tūkst. m3. Šobrīd derīgo izrakteņu ieguvei ir sagatavoti 3,6 ha. Ieguves vieta Pedele 2 pieguļ vēsturiski izstrādātajam Circeņu karjeram, kurā pēc minerālo materiālu ieguves pabeigšanas nav veikti rekultivācijas darbi. 2021. gada nogalē, veicot derīgo izrakteņu ieguves vietas Pedele 2 atsegšanas darbus, tika organizēta arī blakus esošā Circeņu karjera sakārtošana – veikta grunts pārvietošana un līdzināšana, pārklājot nogāzes un horizontālās virsmas ar augu zemi, laukumu un nogāžu planēšana kopā 2,5 ha platībā. Pēc veiktajiem rekultivācijas darbiem vēsturiskā Circeņu karjera teritoriju var izmantot ražīga meža audzēšanai. Drīzumā teritorija tiks apmežota ar selekcionētu, kvalitatīvu stādmateriālu.

20211117 103755

 

Katra AS “Latvijas valsts meži” valdījumā un īpašumā esošā zemes hektāra apsaimniekošana jāveic ilgtspējīgi un atbildīgi. Līdz ar to, sagatavojot derīgo izrakteņu ieguvei jaunu karjeru, vēsturiskās ieguves vietas teritorijas sakārtošana bija loģiska un nepieciešama darbība. Jāpiemin, ka LVM veic mērķtiecīgu vēsturisko derīgo izrakteņu ieguves vietu sakārtošanu, kurās iegūti minerālie derīgie izrakteņi un kūdra, taču ieguvi pabeidzot, nav veikta teritorijas rekultivācija.

LVM apsaimnieko vairāk nekā 100 derīgo izrakteņu ieguves vietas visā Latvijas teritorijā. Ieguves vietu izveidei atvelētas vietas tiek rūpīgi izvēlētas, lai neradītu risku videi, taču vienlaicīgi nodrošinātu uzņēmuma un tautsaimniecības vajadzību pēc smilts, smilts-grants un citiem derīgajiem izrakteņiem.

 

Atpakaļ