Aktualitātes

AS "LATVIJAS VALSTS MEŽI" paplašina minerālo materiālu ražošanu

Augot pieprasījumam pēc minerālo materiālu maisījumiem, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) Zemes dzīles 2022. gada janvārī izveidojusi otro mobilo ražošanas līniju, kas nodrošina iespēju ražošanas darbus pašu spēkiem veikt 2 karjeros vienlaicīgi un operatīvāk reaģēt uz klientu vajadzībām.

“Minerālo materiālu maisījumu ražošanas darbi ar saviem resursiem ļauj būt ātrākiem un precīzākiem. Ievērojot kontrolēta ražošanas procesa prasības “2+” sistēmā, kas ir sertificēts 50 LVM apsaimniekotajās derīgo izrakteņu ieguves vietās, ražojam minerālos materiālus un to maisījumus meža autoceļu un valsts ceļu būvniecībai atbilstoši nozares prasībām un standartiem. Ik gadu redzam pieaugošu pieprasījumu minerālajiem materiāliem un to maisījumiem, kuru izcelsme un kvalitāte ir ražotāja apliecināta” stāsta LVM Zemes dzīles ražošanas vadītājs Kārlis Volfs. LVM nodrošina iespēju iegūt minerālos materiālus un to maisījumus vairāk kā 100 karjeros visā Latvijā. Visās derīgo izrakteņu ieguves vietās minerālo materiālu ieguve un to maisījumu ražošanas process ir atbilstošs būvizstrādājumu reglamentētās sfēras nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām, kas rada drošību mūsu klientiem, ka derīgo izrakteņu ieguve un to pārstrāde tiek veikta atbildīgi un produkti ir atbilstoši nozares prasībām un standartiem.

Atpakaļ