Aktualitātes

LVM meklē sadarbības partnerus smilts ieguvei ar grunts sūkni

LVM Zemes dzīles smilts un smilts-grants derīgo izrakteņu ieguves vietās, kur paredzēta ieguve zem grunts ūdens līmeņa, nereti saskarās ar ekskavatoru ierobežotajām spējām veikt smilts izrakšanu no dziļākiem slāņiem. Piedāvājumu var iesniegt Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) līdz 2022. gada 27. jūnijam plkst. 11.00.

Ekskavācija tiek veikta maksimāli iespējamajā dziļumā, ko pieļauj ekskavatora tehniskie parametri, darba drošības nosacījumi, kāples pamatnes augstums virs ūdens līmeņa un grunts noturība. Smilts materiāls zem ūdens ir īpaši plūstošs un pēc minerālo materiālu ieguves pamatne izlīdzinās teju visā atradnes platībā no sākotnēji izraktiem 3 līdz 6 m dziļumā, izveidojot vien 1 līdz 2 m dziļu ūdens tilpni.

2gs

Lai rastu iespēju atbildīgi izstrādāt un piedāvāt pircējiem smilti no dziļākiem slāņiem, LVM Zemes dzīles izmanto grunts sūknēšanas pakalpojumus. Grunts sūknēšanas darbiem tiek izmantota kompleksa iekārta, kas sastāv no peldošas platformas, kura aprīkota ar iegremdējamu grunts sūkni. Ar sūkni tiek sūknēti minerālie materiāli dziļumā līdz pat 20 m un vairāk, sajaukumā ar ūdeni pa caurulēm ar spiedienu to transportējot uz krautnēm vairāk kā 100 m attālumā. Krautnēs smilts izgulsnējas, ūdenim aizskalojoties atpakaļ uz ūdenstilpni. Kā papildus ieguvums grunts sūknēšanas procesā ir putekļainās mālu frakcijas izskalošana no iegūtajiem materiāliem, kā rezultātā tiek uzlabota minerālo materiālu granulometriskā sastāva un filtrācijas rādītāji. Ieguves laikā, atbilstoši sertificētam ražošanas procesam, izsūknētie materiāli regulāri tiek pārbaudīti laboratorijā, tā pircējiem nodrošinot kvalitatīvus un sertificētus būvizstrādājumus.

Lai nodrošinātu smilts ieguvi ar grunts sūkni derīgo izrakteņu ieguves vietā LVM Zemes dzīles izsludina atklātu konkursu “Smilts ieguve ar grunts sūkni derīgo izrakteņu ieguves vietā Kurzemes reģionā” un aicina visus ieinteresētos uzņēmējus izvērtēt iespējas iesniegt savu piedāvājumu konkursā.

Vairāk par konkursu: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/82889 Konkurss tiek rīkots par smilts ieguvi ar grunts sūkni derīgo izrakteņu ieguves vietā “Lakši”, Lubes pagasts, Talsu novads, izpildes vieta norādīta kartē: https://zemesdziles.lvm.lv/.

Piedāvājumu var iesniegt Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) līdz 2022. gada 27. jūnijam plkst. 11.00.

Atpakaļ