Aktualitātes

Latvijai ir vismaz 60 miljoni iemeslu izmantot kūdru

AS Latvijas valsts meži (turpmāk – LVM) vadījumā ir vairāk kā 50% no visiem Latvijas purviem, no kuriem LVM kūdras ieguvei ir iznomājusi 58 purvus 30 komersantiem 16.8 tūkst. ha platībā.

Kūdras ieguvi šajās zemēs veic LVM nomnieki. Vienā purvā kūdras ieguve var ilgt līdz pat 75 gadiem un tā ir sezonāla, katru gadu ieguve uzsākas aprīlī vai maijā un noslēdzas septembrī.

LVM purvos iegūtā kūdra lielākoties tiek izmantota kūdras substrāta ražošanai un iegūtais produkts, galvenokārt, tiek eksportēts. Saskaņā ar Latvijas kūdras asociācijas publicēto informāciju, 2021.gadā kūdra eksportēta par 233 milj. EUR. Latvijā iegūtās kūdras galvenais izmantošanas virziens ir dārzkopībai paredzētu dažādu substrātu ražošana, kurus Latvijā un citviet pasaulē izmanto koku stādu, tomātu, gurķu, puķu, kāpostu, seleriju, u.c. augu audzēšanai. Piemēram, koku stādi var izaugt tikai kūdras substrātā un citas alternatīvas pasaulē šobrīd nepastāv, līdz ar to LVM mežsaimnieciskā cikla nodrošināšanai kūdra ir vitāli nozīmīgs resurss.

Kudra paraugs5 02

Atpakaļ