Aktualitātes

LVM Zemes dzīles laboratorija reakreditēta uz 5 gadiem

AS “Latvijas valsts meži” 2018. gadā izveidoja LVM Zemes dzīles minerālo materiālu testēšanas un pētniecības laboratoriju (LVM ZDZ laboratorija), kurai ir izšķiroša nozīme produktu kvalitātes izsekojamībā. Tās akreditācija kopš izveides tiek veikta brīvprātīgi, ar mērķi nodrošināt apliecinājumu kompetencei, lai mūsu klientiem sniegtu drošību un uzticamību rezultātiem.

Šī gada jūlijā Valsts aģentūra ”Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (LATAK) īstenojusi LVM ZDZ laboratorijas reakreditācijas vizīti, kuras rezultātā tika pieņemts lēmums piešķirt akreditāciju nākamajiem 5 gadiem, t.sk. elastīgajā sfērā. Tas nozīmē, ka LVM ZDZ laboratorijai ir atbilstoša kompetence un pietiekami uzkrāta pieredze testēšanas metožu īstenošanā, lai turpmāk patstāvīgi aktualizētu testēšanas metodes elastības ietvaros bez papildus LATAK novērtēšanas vizītes. “Ja tiek izdots jauns vai aktualizēts kādas testēšanas metodes standarts, LVM ZDZ laboratorija var operatīvi un patstāvīgi reaģēt – izvērtēt izmaiņas, veikt korektīvās darbības, ieviest izmaiņas ikdienas testēšanā un izsniegt rezultātus ar atsauci uz akreditāciju. LVM Zemes dzīles minerālo materiālu un to produktu klienti var būt pārliecināti, ka produkti LVM ZDZ laboratorijā tiek testēti pēc aktuālākās standartu versijas,” stāsta laboratorijas vadītāja Gita Kārkle.

Papildus, tā kā 2022. gada 8. jūnijā LATAK kļuva par pilntiesīgu biedru starptautiskā organizācijā akreditācijas iestādēm – ILAC, LVM Zemes dzīles laboratorijas izsniegtie rezultāti turpmāk ir atzīstami arī citā ILAC dalībvalstī, kas testētam produktam akreditētajā LVM Zemes dzīles laboratorijā atver tirgu ne tikai ārpus nacionālajām un Eiropas robežām, bet arī daļā no vispasaules tirgus, palielinot konkurētspēju un starptautisku atzīšanu.

Turmāk ILAC MRA zīme būs redzama uz LVM Zemes dzīles laboratorijas testēšanas pārskatiem:

Capture

Atpakaļ