Aktualitātes

LVM turpina diskusijas ar ieinteresētajām pusēm par jauno metodiku “Publiskas personas zemes nomas maksas noteikšanai derīgo izrakteņu ieguves teritorijām”

Turpinot ieinteresēto pušu diskusijas, LVM organizē nākamo ieinteresēto pušu diskusiju sesiju 2023.gada 1.jūnijā, Zemgales reģiona klientu centrā, Loka Maģistrālē 2M, Jelgavā, LV-3004, plkst.10.00. Aicinām iesaistītās puses ņemt dalību.

Pēc Zemkopības ministrijas uzdevuma, pagājušajā gadā AS “Latvijas valsts meži” (LVM) pasūtīja publiskas personas zemes nomas maksas noteikšanas metodikas izstrādi derīgo izrakteņu ieguves teritorijām. Publiska iepirkuma procedūras rezultātā tiesības izstrādāt metodiku ieguva SIA “KPMG Baltics” (KPMG).
Metodika izstrādāta, lai piemērotu un pārskatītu publiskai personai piederošas zemes nomas maksu atbilstoši 2011. gada 6. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība, kā arī publiskas personas zemes iznomāšanas kārtība zemes dzīļu izmantošanai”, kas paredz, ka publiskai personai piederošas zemes nomas maksas noteikšana un pārskatīšana ir jāveic ne retāk kā reizi sešos gados.

Līdz šim diskusijas ir notikušas vairāku tikšanos ietvaros - 28. martā, piedaloties Zemkopības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts kontroles, Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas un Finanšu ministrijas pārstāvjiem. 2023.gada 4.aprīlī tikšanās notikusi ar sertificētiem vērtētājiem un Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas pārstāvjiem, savukārt 13.aprīlī – ar LVM nomas partneriem un citiem interesentiem. Papildus, LVM un KPMG strādā ar saņemtajiem ieinteresēto pušu jautājumiem, t.sk. ar sertificēta vērtētāja atbalstu tiek gatavots tirgus vērtējums metodikas aprobācijai, lai sniegtu atbildes nozarei un iesaistītajām pusēm 1.jūnija sanāksmē.

Precīzāka informācija ar darba kārtību sekos LVM un LVM Zemes dzīles mājas lapā www.zemesdziles.lv.
Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar LVM Zemes dzīles pārdošanas izpilddirektori Karīnu Āboliņu-Zalpēteri, tālr. nr. 22018633.

 

 

Atpakaļ