Aktualitātes

LVM meklē sadarbības partnerus smilts, smilts-grants meklēšanas darbu veikšanai visā Latvijas teritorijā

 Lai nodrošinātu derīgo izrakteņu pieejamību visā Latvijā LVM Zemes dzīles izsludina atklātu konkursu “Smilts, smilts – grants meklēšana” un aicina visus ieinteresētos uzņēmējus izvērtēt iespējas iesniegt savu piedāvājumu konkursā.

LVM apsaimnieko vairāk nekā 100 derīgo izrakteņu ieguves vietas visā Latvijas teritorijā. Plašais ieguves vietu tīkls LVM ļauj būt tuvāk dažādajām tirgus un klientu vajadzībām, tā uzņēmēju pusē samazinot minerālo materiālu transportēšanas izmaksas.
Apzinoties tautsaimniecībai un industriālajai būvniecībai nepieciešamo minerālo materiālu apjomu turpmākajos gados, tai skaitā Rail Baltica būvniecības objektu, “LVM Zemes dzīles” 2023. gadā plāno palielināt minerālo materiālu meklēšanas darbu apjomu.

Lai nodrošinātu derīgo izrakteņu pieejamību visā Latvijā LVM Zemes dzīles izsludina atklātu konkursu “Smilts, smilts – grants meklēšana” un aicina visus ieinteresētos uzņēmējus izvērtēt iespējas iesniegt savu piedāvājumu konkursā.
Smilts un smilts-grants meklēšanas darbus paredzēts veikt visā Latvijas teritorijā LVM īpašumā un valdījumā esošajās zemēs. Pirms meklēšanas darbu uzdevuma uzdošanas, LVM Zemes dzīles speciālisti veic kamerālu izpēti potenciālajām teritorijām, ar nolūku atlasīt teritorijas, kurās varētu atrasties derīgo izrakteņu iegulas. Kamerālās izpētes laikā būtiski tiek izvērtēta pieejamā ģeoloģiskā informācija un informācija par teritorijā esošajām dabas vērtībām. Tāpat potenciālās teritorijas tiek apsekotas dabā, izvērtējot piekļuves iespējas plānotajām ģeoloģiskās izstrādnes vietām (ierīkojamie urbumi un skatrakumi). Kad meklēšanas darbi noslēgušies, LVM Zemes dzīles var vērtēt teritorijā konstatēto derīgo izrakteņu veidu, kvalitāti, apjomus un nepieciešamās investīcijas derīgo izrakteņu ieguves vietas tālākai attīstīšanai.

Vairāk par konkursu: Elektronisko iepirkumu sistēma (eis.gov.lv)

Iesniegt piedāvājumu Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) var līdz 2023. gada 20. jūnijam plkst. 11.00.

Atpakaļ