Aktualitātes

Karjeros peldēt ir bīstami

Vasarā iedzīvotāju vēlme pēc atpūtas ūdens tuvumā pieaug, tomēr AS “Latvijas valsts meži” (LVM) atgādina, ka karjeri jeb derīgo izrakteņu ieguves vietas nav piemērotas peldēšanai vai atpūtas pasākumu rīkošanai dabā.

Atpūtnieki aicināti pievērst uzmanību informācijai un aizliegumiem, kas norādīti pie karjeriem uzstādītajās zīmēs. Peldēšana derīgo izrakteņu ieguves vietās ir kategoriski aizliegta, jo tā ir bīstama.

“Ūdenstilpnes karjera teritorijās tiek veidotas derīgo izrakteņu ieguves procesā, kā rezultātā tās veidojas neregulāras formas un izmēra, ar īpaši stāviem, gandrīz vertikāliem krastiem, kas var iegrūt. Tāpat izrakteņu ieguves procesā šīm ūdens tilpnēm veidojas izteikti mainīgs ūdens dziļums,” skaidro "LVM Zemes dzīles" ražošanas vadītājs Kārlis Volfs.

Karjera teritorijas var atpazīt

Visas aktīvās derīgo izrakteņu ieguves vietas ir aprīkotas ar slēdzamiem vārtiem, lai ierobežotu iekļūšanu teritorijā. Ja vārti ir atstāti vaļā, konkrētajā atradnē notiek derīgo izrakteņu ieguve un ieeja šajā teritorijā ir stingri aizliegta.

Karjeru vietas var atpazīt arī pēc uzstādītajām informatīvajām zīmēm, kurās norādīts atradnes nosaukums, kontaktinformācija, kā arī dažādi brīdinājumi par drošības pasākumiem un informācija par ierobežojumiem. Visi šie noteiktumi ir domāti iedzīvotāju drošībai.

DIIV informativa zimeCapture 101

Plānojot atpūtu vasarā, informācija par plašajām atpūtas iespējām labiekārtotās vietās Latvijas valsts mežos atrodama tīmekļvietnē www.mammadaba.lv. Savukārt peldēšanai ieteicams izvēlēties kādu no pašlaik 59 Latvijā reģistrētajām oficiālajām peldvietām, kuru saraksts atrodams te: https://www.vi.gov.lv/lv/peldvietu-saraksts

LVM apsaimniekošanā ir vairāk nekā 100 derīgo izrakteņu ieguves vietas visā Latvijas teritorijā, kas ir nozīmīgas tautsaimniecības vajadzību nodrošinājumam. Atradņu izveides vietas ir rūpīgi izvēlētas, lai līdzsvarotu uzņēmuma saimnieciskās un tautsaimniecības vajadzības pēc minerālajiem materiāliem un to maisījumiem, neradot vides apdraudējumu.

Atpakaļ