Aktualitātes

Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves atradnes "Jegorovas purvs" ietekmes uz vidi novērtējums

2020.gada 11.novembrī Vides pārraudzības valsts birojā izvērtēšanai tika iesniegta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija derīgo izrakteņu (kūdras) ieguvei kūdras atradnē “Jegorovas purvs” Baltinavas novadā. 2021.gada 5.janvārī, no Vides pārraudzības valsts biroja saņemot atzinumu par galīgo redakciju, ir noslēgusies ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, kas tika uzsākta 2018.gada 1.martā. Pamatojoties uz ziņojumu šobrīd tiek plānota tālāka derīgo izrakteņu (kūdras) ieguve atradnē “Jegorovas purvs”.

 

 

Paredzētās darbības vieta: nekustamais īpašums “Baltinavas masīvs” (kadastra Nr. 38440080007, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 38440070086), Baltinavas novads.

Paredzētās darbības ierosinātājs: AS “Latvijas valsts meži” (reģ.Nr. 40003466281, Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, tālr.: 67610015, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.).

Paredzētās darbības raksturojums: plānots veikt kūdras ieguvi aptuveni ~ 224,4 ha platībā. Vidējais kūdras ieguves apjoms gadā plānots 140 000 m³, tai skaitā frēzkūdra līdz 75 000 m3 un grieztā kūdra līdz 75 000 m3. Kūdras pārstrāde uz vietas nav paredzēta.

Lēmums piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru tika veikts pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 2018.gada 3.aprīļa lēmumu Nr.5-02/1 “Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides Konsultāciju Birojs”,  Reģ. Nr.: 40003282693, adrese: Ezermalas iela 28, Mežaparks, Rīga, LV-1014.

Jegorovas_purvs_IVN_zinojuma_gala_redakcija.pdf

1.pielikums_Ipasumu_apliecinosi_dokumenti.pdf

2.pielikums_Krajumu_akceptesanas_protokols.pdf

3.pielikums_eksperta_atzinums_UB.pdf

4.pielikums_Troksna_izplatibas_novertejums.pdf

5.pielikums_Emisiju_izvertejums.pdf

6.pielikums_VPVB_Programma.pdf

7.pielikums_Hidrologa_atzinums.pdf

8.pielikums_Geologiskas_izpetes_parskats.pdf

9.pielikums_Karte_ar_mezaudzi.pdf

10.pielikums_Robezsardzes_atbilde.pdf

11.pielikums_VVD_RRVP_tehniskie_noteikumi.pdf

12.pielikums_Zinojuma_sabiedriskas_apspriesanas_rezultati.pdf

13.parvaldibas_sistemas_Ozols_kartografiskais_attelojums.jpg

14.pielikums_eksperta_atzinums_IK.pdf

15.pielikums_Parskats_par_priekslikumiem.pdf

 

Atpakaļ